Privacyverklaring


Wie is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Hans Dusselier bvba, Brusselsesteenweg 85A, 9230 Wetteren, hierna “DeSolari” genaamd. DeSolari speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen.

Welke gegevens worden verwerkt?

DeSolari verwerkt alle gegevens die je ons meedeelt op het inschrijvingsformulier, jouw e-mailadres inbegrepen, net als alle niet rechtstreeks identificerende gegevens over jouw gedrag op het Internet. DeSolari maakt daarvoor gebruik van cookies, een standaardtechnologie op Internet die toelaat om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, ...). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Tenslotte mag DeSolari, mits jouw voorafgaande toestemming, de door derde partijen verstrekte gegevens met betrekking tot jouw individueel profiel gebruiken. Dit betreft onder meer de gegevens betreffende jouw gedrag als consument.

Waarom verwerkt DeSolari mijn gegevens?

Je gegevens, met inbegrip van jouw e-mailadres, worden geregistreerd en verwerkt om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten en om jou interessante aanbiedingen te sturen, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw individueel profiel en met behulp van door derde partijen verstrekte gegevens omtrent jouw gedrag als consument. DeSolari verwerkt jouw gegevens ook om je de gevraagde diensten aan te leveren, zoals onder andere (niet limitatief) het aanbieden van getrouwheidspremies in functie van jouw aankopen / het thuis bezorgen van jouw aankopen / het klaarmaken van jouw aankopen voor afhaling in één van onze winkels of doorverkooppunten / het verstrekken van informatie gerelateerd aan jouw interesses en wat nodig is voor het beheer van de servers en de website, met inbegrip van statistische analyses.

Is dit verplicht?

Slechts enkele gegevens moeten verplicht worden doorgegeven om van onze diensten te kunnen genieten, zoals aangeduid op het formulier. Het ontbreken van antwoorden op andere vragen heeft geen gevolgen. Je kan je op ieder moment verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail naar info@desolari.be te sturen.

Aangezien wij geen alcoholhoudende producten verkopen aan minderjarigen (-18 jaar) wordt tevens de geboortedatum een verplicht gegeven. 

Je kan ten allen tijde de parameters van jouw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, ...) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Je kan weigeren dat er cookies van DeSolari worden geïnstalleerd. In dat geval zal DeSolari geen rekening meer kunnen houden met jouw verkozen navigatiegewoontes. Sommige cookies kunnen ook door derde partijen worden geïnstalleerd, onder hun verantwoordelijkheid.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

DeSolari verbindt zich ertoe jouw gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van haar dochterondernemingen, die de gegevens voor dezelfde doeleinden zullen behandelen als degene die hierboven worden vermeld. DeSolari kan jouw gegevens eventueel ook doorgeven aan externe commerciële partners met wie een programma werd opgezet, bijvoorbeeld in het kader van een getrouwheidskaart. Dit zal steeds plaatsvinden conform de regels van dat specifieke programma. De lijst van partners van DeSolari in het kader van een getrouwheidskaart zal te raadplegen zijn op de website. Mits jouw akkoord, kunnen jouw gegevens (uitgezonderd e-mailadres) ook worden doorgegeven aan andere externe organisaties uit de commerciële, sociaal-culturele of liefdadigheidssector, aan belangen- of opiniegroeperingen, etc. die je desgevallend informatie zullen sturen die overeenstemt met jouw interesses, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van jouw profiel. Als je dit niet wenst, kan je een e-mail naar info@desolari.be sturen.

Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Je transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd, zodat afluisteraars geen kans krijgen.

Wat zijn mijn rechten?

Je kan je ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing-doeleinden door een e-mail te sturen naar info@desolari.be of ons een brief te sturen per post. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten corrigeren en je eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.